Kompostování do vaků

Veřejný zájem o kompostování organických materiálů již po řadu let vzrůstá. Kompostovací technologie je prověřenou technologií, která se dokáže vypořádat s většinovou částí organického odpadu. Tato technologie je rozšířeně akceptována a používána nejenom státními organizacemi ve velkém měřítku.

Během kompostování se vylučují organické látky, které: 

 • produkují zápach
 • musí se odvádět, což způsobuje obtíže
 • způsobují potíže svým rozptylováním

Řešením je Uzavřený Kompostovací Systém. Jsou zde sice vysokokapacitní kompostovací závody, ty však ne vždy zaručují požadovaný výsledek, navíc potřebují vysoké investiční náklady.
Donedávna bylo kompostování organických materiálů v malém problémem. Nyní je firma EURO BAGGING schopna nabídnout komplexní řešení pomocí UKS (Uzavřený Kompostovací Systém).

Co je UKS

UKS je patentovaným systémem, kdy se nezpracované materiály smísí v určitém podílu v plastovém vaku. Takto je kompostovací proces oproštěn od vlivu deště, větru a není zde žádný zápach. Proces je založen na správném poměru uhlíku a dusíku v materiálech a je kontrolován pomocí teploty ve spojení s nucenou dodávkou kyslíku s příslušnou dávkou bakterií.

V porovnání s tradičními metodami nabízí UKS mnoho výhod:

 • žádný, nebo téměř žádný zápach
 • žádný únik
 • prostorová úspora až 65%
 • nepožaduje další manipulaci, což šetří čas a peníze
 • nepožaduje značné investice do majetku
 • jelikož je to plně řízený proces, je 2 až 3x rychlejší
 • kvalita konečného produktu je ovladatelná, neboť proces je kontrolovatelný

UKS a emise zápachu

Zápach je jedním z hlavních aspektů týkajících se prostředí a místa, kde lze umístit kompostování organického odpadu. V tradičních systémech bylo toto hledisko těžce splnitelné z důvodu otevřeného charakteru procesu. UKS je charakterizován žádným, nebo téměř žádným zápachem. Ovladatelný tok vzduchu uvnitř vaku vytváří optimální podmínky pro aerobní aktivitu, díky které může kompostovací proces probíhat bez vytváření nepříjemných zápachů. Celý proces probíhá v uzavřeném systému, kompostovaný materiál není vystaven venkovnímu prostředí. S kompostem se nepohybuje, tudíž materiál je „v klidu“. Tímto postupem jsou příčiny pro vznik zápachu eliminovány.

UKS a flexibilita

UKS nabízí optimální flexibilitu. UKS je mobilní, v zásadě lze umístit proces kdekoliv. Již není potřeba přemisťovat materiál na dlouhé vzdálenosti. Požadavky na místo pro UKS jsou minimální. Následující požadavky jsou použitelné pro přibližně 200 tun materiálu:

 • zpevněná plocha o rozloze 70 x 8 metrů
 • tekoucí voda
 • elektrická přípojka

Při pronájmu systému od společnosti nabízející služby jsou investiční náklady (kromě možné investice na betonové zpevnění plochy) minimální.

Proces UKS

Zmenšení materiálu
Materiál, který se má kompostovat, se musí zmenšit na částečky o rozměru maximálně 10 až 15 centimetrů, záleží na druhu.
Míchání materiálu
Vytvoření směsi různých materiálů s ideálním poměrem  uhlík/dusík.
Přidání vody
Záleží na směsi, přidá se 50 až 60% vody.
Plnění vaku
Plnění LDPE vaku pomocí kompostovacího stroje, následně připojení ventilátoru, který zajišťuje optimální dodávku kyslíku.
Kontrola procesu
Během 12. až 15. týdne se musí zkontrolovat teplota v pravidelných intervalech tak, aby se v případě potřeby mohl proces upravit.
Prosévání
Po procesu kompostování se musí materiál prosít a nadrozměrné materiály musí projít znovu celým procesem.
Konečný produkt
Konečným výsledkem je homogenní produkt, který lze použít pro mnoho účelů.

Technologické výhody

 • kontrolované prostředí
 • UKS je uzavřený zásobník
 • neovlivnitelné počasím
 • kontrolovatelný únik
 • kontrolovatelné emise zápachu
 • přátelský k životnímu prostředí
 • řiditelný proces
 • řízení teploty
 • nucená dodávka kyslíku
 • přídavek vody
 • aplikace inokulantů
 • prostorově efektivní
 • není potřeba místo a čas pro přesouvání produktu
 • netřeba stísněný prostor
 • stačí jednoduché umístění (betonové podloží / voda / elektřina)
 • jednoduchá technologie
 • vyzkoušená vakovací technologie
 • jednoduché hospodaření / kontrola

Ekonomické výhody

 • nízké investice
 • investice do betonového podloží, pokud není k dispozici
 • provzdušňovací zařízení
 • teploměr
 • krátký čas procesu
 • 12 až 15 týdnů mezi začátkem procesu a konečným produktem
 • není potřeba přechodného přesunování materiálu
 • problematické výrobky při běžném kompostování
 • produkty se zápachem mohou být jednoduše zpracovány
 • flexibilní systém
 • není svázán s místem
 • nájem pouze v případě potřeby
 • různé aplikace
 • očekávané změny v legislativě
 • „oštítkovaný“ kompost díky konstantnímu, přesnému směsnému poměru
 • odpařování
 • výroba hustého a tekutého hnojiva
 • čištění zeminy